Om Speedbranding

Hans Geelmuyden synes den burde se ut som en trakt. Petter Stordalen synes navnet er “jævlig bra!”. Stig Herbern kalte hovedspørsmålet i prosessen for et av de beste han har blitt stilt i en strategiprosess.

Glem lange strategidokumenter og verdiprosesser uten mål og mening. Det finnes andre metoder for den som vil ha sin plass i solen, og som sikrer deg et ståsted du er alene om. Med strategimodellen Speedbranding kan du skape konsepter som tåler syretesten:  Kommunikasjon som din konkurrent ikke kan undertegne med sin logo.

SPEEDBRANDING er det beste av to verdener, en bro mellom strategi og kreativ fase. Du vil garantert sitte igjen med et unikt verbalt og visuelt konsept, som forankres i eksisterende intern strategi, men som er spissformulert og dramatisert for ekstern bruk. Vi i Salt setter alltid igang arbeidet med et konsept sammen med oppdragsgiver. Vi tar utgangspunktet i de strategier og den forretningsidé som foreligger når vi begynner å jobbe oss nedover i den trakten som heter Speedbranding. Vi tror ikke at oppskriften på suksess i næringslivet er det å bli begeistret – eller å ha mange verdier og visjoner. Næringslivsaktører som har skjønt det, tenker ONE BRAND når de skal merkevarebygge – innad som utad.

FORMÅL: Speedbranding er noe man gjør én gang for å få oversikten over sin egen merkevare. Prosessen egner seg til å finne unikt ståsted som du kan bygge videre på, eller til å revitalisere brandet og derigjennom gjøre det lettere for målgruppen å velge mellom deg og dine konkurrenter. Gjør du en Speedbranding, har du en rød tråd å spille på i mange år, du tar eierskap på en posisjon som plasserer deg øverst i din egen nisje – ikke som nr. fire i andres. Ikke minst slipper du å finne opp kruttet hver vår og hver høst, men kan bygge merkevaren sten på sten.

GARANTERT RESULTAT: Hver Speedbranding fører til et ferdig levert konsept som lett kan utarbeides til content, webside, bannere, et grunnlag for  alt materiell fra film til t-shirts, og ligger også som en føring for hva du gjør f. eks. på facebook.  Markedsføring er dyrt – derfor synes vi du fortjener mer enn en papirbunke der du sitter igjen med spørsmålet. “hva gjør jeg nå?”  Speedbranding gir deg et konkret resultat, både verbalt og visuelt.

 

METODEN – her kan du se en grafisk fremstilling over prosessen:

Prosessen Speedbranding Salt 2

Kommer: Mer om stegene:  Fiendeanalyse – verdihierarki – eksistensberettigelse – konsept

/kommer/